נגישות

יוגה עם עדו

 יהודה הלוי 43 תל אביב- קומה 3

קוד בכניסה לבניין הוא 1504# (בשתי הדלתות)